Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (Pro-NanoEnviCZ)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2016-2020

Objem finančních prostředků: 45 734 985Kč

Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. (řešitel na UJEP)

Anotace: Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající infrastruktury VI NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál VI a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.