Studentské projekty

Počínaje rokem 2010 zahájila na univerzitě činnost Studentská grantová agentura (SGS), která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Od roku 2021 pak, v rámci Doktorské grantové soutěže (DGS), mohou podávat projekty také sami studenti doktorských studijních programů.

Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky. Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 10/2015. Zásady doktorské grantové soutěže jsou stanoveny v Zásadách doktorské grantové soutěže a jejich přílohách.

Řešené projekty posledních let: