Projekty na PřF/KBI – Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dynamika

Druh projektu/dotační titul: GAČR
Číslo projektu: 
17-09946S
Řešitel/é: 
Doc. RNDr. Milan Gryndler, Csc.
Roky řešení: 2017-2019

Popis: Půda je funkční základnou ekosystémů a její funkce závisí na aktivitě mikrobiálních společenstev organizovaných v biofilmech. Faktory, které ovlivňují půdní biofilmy (jejich vznik, stabilitu v čase, biologickou diverzitu) jsou velmi neúplně známy. Smyslem navrhovaného projektu je popsat důležitost těchto faktorů, včetně výživy a kvality fyzických povrchů přítomných v půdě. Různé materiály budou imobilizovány v inertní vláknité matrici a budou během inkubace v půdě sloužit jako návnada generující biofilmy vhodné pro metagenetické studie mikrobiálních společenstev. Velmi důležitým aspektem našeho výzkumu bude slučitelnost mikrobiálních společenstev pocházejících z různých půd. Tato společenstva, pokud budou smísena, by mohla částečně ztratit schopnost vytvářet biofilm z důvodu “zmatení” komunikace mezi vzájemně neznámými organismy. Výsledky také pomohou lépe pochopit funkce mikrobiálních společenstev zúčastněných v tvorbě biofilmů v umělých pěstebních substrátech pro rostliny a v dalších pro člověka důležitých prostředích.