CPTO zkolaudováno!

Budova Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO) může začít sloužit pracovištím přírodovědecké fakulty, fakulty životního prostředí a správy kolejí a menz UJEP. Dne 2. června 2020 bylo dokončeno kolaudační řízení a pokračuje postupné předávání stavby k užívání!

Již od jara začalo stěhování a umísťování složitého vybavení laboratoří do budovy a v návaznosti na ukončenou kolaudaci se od června začínají stěhovat postupně i zaměstnanci jednotlivých pracovišť přírodovědecké fakulty. V této souvislosti prosíme o shovívavost, pokud nebudou všechny činnosti probíhat tak, jak je běžné za standardního provozu, který je díky upravenému harmonogramu akademického roku už i tak nestandardní.

Další informace o stěhování naleznete v jednom z předchozích článků. Můžete se podívat i na 360° snímek z náměstí před budovou.

Sídlo přírodovědecké fakulty bude na adrese Pasteurova 15, 400 96 Ústí nad Labem.