Projekty na PřF/KBI – Nanomedicína v léčbě rakoviny – from the bench to the bedside

Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside / Nanomedicína v léčbě rakoviny – z laboratoře k pacientům (NANO2CLINIC)

Druh projektu/dotační titul: COST
Číslo projektu: CA17140
Řešitel/é: Dr. Dominika Wrobel a kol.
Roky řešení: 2018–2022

Popis: Cílem aktivity je rozvíjet a posilovat vztahy mezi průmyslem a akademickou sférou s finálním cílem: podporovat posun nanomedicíny z výzkumných laboratoří přímo k pacientům. Toho bude dosaženo vytvořením první, celoevropské interdisciplinární sítě zástupců akademických institucí a malých a středních podniků, včetně organizace klinického výzkumu, věnovaného vývoji nanosystémů nesoucích protirakovinovou terapii/léky. Výzkum v sobě zahrnuje kroky od počátečního designu nanosystémů, přes předklinické testování účinnosti, farmakokinetiky a toxicity až po přípravu podrobných protokolů potřebných pro první fázi jejich klinických studií.

Podpora horizontální mobility akademických/výzkumných pracovníků a vzájemné výměny inovativních přístupů a způsobů implementace nových technologií mezi pracovišti, umožní lépe cílit a efektivněji využívat nezbytné prostředky a kapacity lidských zdrojů, aby na úrovni Evropské unie mohlo docházet k zefektivnění boje proti tomuto zdravotně, sociálně i ekonomicky náročnému onemocnění.

Nová mezinárodní „akční“ síť institucí a pracovišť umožní vznik nových excelentních týmů, které budou moci žádat o financování svých projektů, ulehčí administrativu spojenou s podáváním patentů, včetně podpory publikování objevů, které budou mít nadstandardní dopad v oblasti translační nanomedicíny.