Katedra biologie pořádá letní příměstský kemp

Katedra biologie Vás zve na letní příměstský kemp pro děti, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Účastníci se v rámci praktických aktivit zaměří na dílčí témata z oblasti botaniky, biologie bezobratlých a ekologie, které vedou děti k rozvoji vztahu k přírodě. Aktivity jsou zaměřeny na praktické poznávání bylin a bylinkové tvoření a dále na práci s přírodním materiálem a mikroskopem. Součástí kempu je „magický rituál“ seznámení se se svým totemovým bezobratlým. Do každodenního programu je zapojena také ranní jóga pro děti a mnoho dalších aktivit v přírodě a laboratoři.

Cena: pro účastníky je akce zdarma(včetně stravy, pitného režimu a materiálu k tvoření z léčivých bylin).

Kontakt: Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D., 475 28 6785, e-mail pro zaslání závazné přihlášky: michaela.czernekova@ujep.cz

Realizace Letních kempů je podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.