Založení Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB) – rozdělení katedry

Na základě usnesení Akademického senátu PřF UJEP ze dne 24.11.2021 byla v souladu s §27, odst. 1, písm. a) zákona o vysokých školách zrušena ke dni 31.12.2021 součást PřF UJEP v Ústí nad Labem Ústecké materiálové centrum (ÚMC) a zároveň byla zřízena k datu 1. ledna 2022 nová součást PřF UJEP v Ústí nad Labem s názvem Centrum nanomateriálů a biotechnologií (CENAB).

24Nové centrum CENAB tak navazuje na tradici realizace základního a aplikovaného výzkumu nanomateriálů v Ústeckém materiálovém centru a zároveň ji rozšiřuje o problematiku biotechnologií sloučením s dosavadní částí katedry biologie PřF UJEP, oddělením biotechnologií. Dojde tak k zastřešení výzkumných aktivit dlouhodobě spolupracujících týmů v oblasti nanomateriálů a jejich technických a biologických aplikací.