Shromáždění Akademické obce fakulty 12. 1. 2022

Předseda AS PřF UJEP svolává dle čl. 4, odst. 4c JŘ AS PřF UJEP shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP.

Shromáždění akademické obce proběhne 12. 1. 2022 od 13 h hybridní formou. Místnost konání je 1.04 v budově CPTO. Přístupové údaje pro on-line připojení jsou uvedeny na odkazu:
https://elf.ujep.cz/as/index.php/podklady-k-projednani-as-ujep-detail/?idrec=383.

Všichni členové akademické obce a zaměstnanci fakulty jsou vřele vítáni.

Program shromáždění:
1. Vystoupení předsedy AS PřF UJEP: Činnost Akademického senátu PřF UJEP během období 2020-2021.
2. Vystoupení děkana PřF: Přírodovědecká fakulta UJEP v roce 2020 a 2021.
3. Dotazy a diskuze.

Pozvánka

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP