PROMOCE 2022

Letní promoce absolventů PřF se uskuteční ve středu 29. 6. 2022 od 10.30 hod. v červené aule MFC.

Podrobný harmonogram včetně pokynů bude na webu PřF koncem dubna.