ERASMUS+ výběrová řízení

Právě dnes se otevírá výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže v letním semestru 2022/2023 v rámci programu ERASMUS+. Vydejte se pracovat nebo studovat do zahraničí!

Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. 10. 2022 ve 12:00 hodin.

Studenti se do výběrového řízení registrují prostřednictvím on-line aplikace ERASMUS.UJEP.CZ (přihlašovací údaje jsou shodné s přihlašovacími údaji do IS/STAG).

Podrobné informace na stránkách webu PřF

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Z důvodu probíhající digitalizace programu ERASMUS+ a přechodu na elektronické schvalování všech dokumentů prostřednictvím STAGu a platformy Erasmus Without Paper, bude možné v letním semestru 2022/2023 absolvovat pouze takové pobyty, u kterých se podaří úspěšně uzavřít meziinstitucionální smlouvu s partnerskou institucí přes EWP. Realizaci výjezdů v LS 22/23 tak nelze garantovat.