Volíme rektora – shromáždění Akademické obce UJEP

Dne 23. 11. 2022 se v Červené aule MFC UJEP akademické obci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem představí kandidát na rektora UJEP pro období od 18. 3. 2023 do 17. 3. 2027.

Volební komise obdržela návrh na jednoho kandidáta. Je jím doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., jehož volební program je k nahlédnutí na webové stránce UJEP. Během shromáždění mají členové Akademické obce UJEP možnost položit kandidátovi otázky týkající se jeho volebního programu a plánů i představ na další směřování univerzity.

Kdo povede univerzitu další 4 roky?

Samotná volba rektora pro další čtyřleté volební období se bude konat o týden později, tedy 30. 11. 2022 od 14:00 h, a sice na řádném zasedání Akademického senátu UJEP.

Přejeme členům naší akademické obce, ale i všem ostatním příznivcům naší univerzity, a především celému regionu, aby volba proběhla v pořádku a aby se UJEP i v dalších letech ubírala zejména cestou rozvoje vzdělanosti v Ústeckém kraji.

Concordia res parvæ crescunt.*

(*Svorností nepatrné věci mohutní.)

Pozvánka na shromáždění akademické obce UJEP