Děkan udělí první ceny. Zveme na slavnostní ceremoniál

Celkem pět vyznamenání předá doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., při historicky prvním slavnostním udělení Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP. Oceněnými oblastmi budou biologie a nanotechnologie, geografie, fyzika a chemie i matematika a informatika.

Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UJEP uděluje děkan fakulty studentům nebo čerstvým absolventům fakulty jako prémiové stipendium za vynikající výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce z hlediska originality, vědecké hodnoty či vzdělávacích a popularizačních přístupů a aktivit.

Přírodovědecká fakulta je almou mater mnoha skvělých studentů. Řada z nich se už během svého studia aktivně podílí na řešení vědeckých projektů, někteří dokonce realizují svůj vlastní výzkum. Výsledky této práce jsou pak často prezentovány nejen jako příspěvky k vědeckým publikacím fakulty se spoluautorstvím studentů, ale také ve formě bakalářských a diplomových prací,“ vysvětluje děkan přírodovědecké fakulty Michal Varady a dodává: „Rád bych proto formou Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP udílené v několika oborových skupinách pokrývajících široké odborné portfolio fakulty vyzdvihl nejzajímavější kvalifikační práce obhájené v daném roce, a to nejen proto, abychom zviditelnili práce samotné a jejich autory, ale také motivovali nové studenty ke kvalitní vědecké práci.“

Slavnostní ceremoniál udělení Ceny děkana se skuteční 14. prosince 2022 u příležitosti shromáždění akademické obce. To začíná od 15:30 v budově CPTO, místnost 1.04. Všichni zájemci o účast jsou srdečně zváni.