Uzavření ZADNÍHO TRAKTU budovy Za Válcovnou (příkaz děkana č. 1/2023)

Děkan přírodovědecké fakulty vydal na základě vyjádření statika ke stavu stropních konstrukcí v budově katedry biologie PřF UJEP v ulici Za Válcovnou č. 1000/8, zadní trakt Příkaz děkana č. 1/2023, který s okamžitou platností zakazuje vstup do budovy.

Věnujte mu prosím pozornost.