Světoznámá zooložka oceněná královnou Alžbětou II. u nás představí svůj výzkum

Anna Nekaris se zabývá studiem i ochranou outloňů, malých primátů ohrožených ničením tropických lesů, ale i arogantním zájmem amatérských chovatelů. Profesorka antropologie a ochrany primátů a akademička Oxford Brookes University za svou činnost získala ocenění královny Alžběty II. Queens Anniversary Award for Higher and Further Education. O svém výzkumu i projektu na ochranu outloňů přednese na Přírodovědecké fakultě UJEP. Do Ústí nad Labem zavítá především díky spolupráci se Zoologickou zahradou Ústí nad Labem.

Jsme velmi poctěni návštěvou prof. Anny Nekaris z Oxfordské univerzity s přednáškou, která svým tématem jistě zaujme jak odbornou, tak i širokou veřejnost. Zároveň s nadšením vítáme možnost posílení internacionalizace a také partnerského vztahu s ústeckou zoo, která byla iniciátorem pro realizaci této přednášky,“ uvádí proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy Přírodovědecké fakulty UJEP Regina Herma.

Výzkum Anny Nekaris je výjimečný svým širokým pojetím od studia behaviorální ekologie v zoologických zahradách, přes záchranná centra, muzejní exponáty až po výzkum ve volné přírodě. Ve svých studiích zahrnuje genetiku, akustiku, taxonomii, ale také zcela nový výzkum chemické ekologie zabývající se produkcí jedu outloňů. Klade přitom důraz na záchranu těchto drobných primátů, jenž úzce souvisí s ochranou životního prostředí.

S Annou spolupracujeme několik let především na ochraně outloňů v Indonésii. Jsem potěšen, že nyní společně přeneseme naše zkušenosti také v rámci rozvoje Zoo Ústí nad Labem. Plánované chovné centrum bude v jeho komplexnosti vůbec prvním v Evropských zoologických zahradách. Zároveň vznikne nejen pro studenty UJEP jedinečná možnost popovídat si s jednou z největších odbornic na etologii primátů,“ vysvětluje terénní zoolog ústecké zoo a ředitel záchranného programu Kukang František Příbrský.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem plánuje vybudovat nadčasovou expozici pro outloně s názvem “Ústecká outloní Noemova archa”. Vznikne tak přímé propojení se záchranným projektem The Kukang Rescue Program a my se velmi těšíme na to, že Anně naše plány představíme, a na případné další nápady, které při její návštěvě vzniknou,“ dodává zooložka ústecké zoo a odborná asistentka KBI Přírodovědecké fakulty UJEP Markéta Gloneková.

Přednáškou Anny Nekaris zve Přírodovědecká fakulta UJEP do svých prostor i laickou veřejnost. “Rádi bychom, aby lidé nejen z blízkého okolí věděli, že Přírodovědecká fakulta má dveře otevřené a je organizátorem nejrůznějších akcí nejen pro své vlastní studenty a zaměstnance, ale také pro všechny ty, kteří se chtějí o přírodních vědách v nejrůznější formě dozvědět více,“ vyzývá k návštěvě proděkanka Regina Herma.Přednáška na téma A decade of the Little Fireface Project: the life history of the Javan slow loris and the community helping to protect them zazní v anglickém jazyce.