Jarní setkání dětí

Zpráva z jarního setkání dětí na CPPV a KBI PřF UJEP 28. 3. 2024

Ve čtvrtek 28. 3. 24 jsme opět přivítali v našem areálu naučného botanického parku CPPV a KBI PřF UJEP děti, které se rozhodly strávit část velikonočních prázdnin na přírodovědném setkání dětí a našich studentek a studentů učitelství biologie, kteří pro ně připravili den nabitý aktivitami zaměřenými na pozorování přírody na jaře, zejména na jarní byliny a čmeláky, a velikonoční tvoření.

Děti sledovaly, jak se probouzí příroda v našem botanickém parku. V laboratoři se věnovaly pozorování škrobových zrn různých rostlin, provedly si otisk listové pokožky, aby lépe porozuměly jejich dýchání, a stanovení flavonoidů v rostlinách. Dozvěděly se zajímavé informace o čmelácích. S lektorem si povídaly o možnostech jejich ochrany, prohlédly si čmelín a následně se pokoušely v parku provést odchyt čmeláčí královny. Při odpoledních dílnách si děti pletly pomlázky nebo jarní dekorace z proutí, malovaly vajíčka, keramická zvířátka a květináče, do kterých si zasadily bylinky a tvořily papírové květy. Na závěr setkání čekal na děti jarní kvíz. Správně vyřešené úkoly zaměřené na živočichy a rostliny jarní přírody je přivedly k latinskému názvu čmeláka zemního, aby se lépe orientovaly, obdržely také klíč k jeho určení.

Za plnění jednotlivých aktivit získávaly děti indicie, resp. písmena, z nichž v závěru vytvořily slovo MEDAILE, kterou za odměnu získaly, dřevěnou, ručně vyřezávanou. Děkujeme všem, kteří nás při přípravě a realizaci akce podpořili, KBI PřF UJEP, dětem a rodičům. Velké poděkování náleží zvláště lektorkám a lektorovi za skvělou a kvalitní přípravu a realizaci setkání, zodpovědný přístup a profesionální práci s dětmi.

Silvie Svobodová a lektorky – Hana Bakešová, Nikola Dolenská, Josef Hervert, Andrea Spurná, Kristýna Vrabcová, Kristýna Šedivá, Denisa Schuldesová, Valerie Smetková, Natálie Holá, Jana Janovská