Nové výzkumné lokality

Aktuálně rozšiřujeme fungování projektu i mimo „vojenské lokality“. Budeme se věnovat i tzv. antropogenním půdám, tedy oblastem ovlivněným lidskou činností, jako jsou výsypky, bývalé doly, skládky atp. Tyto lokality budou sloužit nejen k pěstování rostlin a k jejich analýzám, al také ke sledování vlastností půdy během kultivace rostlin. Je známo, že přítomnost rostlin na antropogenních půdách postupně zlepšuje kvalitu půdy… a tím pádem i zvyšuje i možnosti jejího využití.

Konkrétně jsme rozšířili naše výzkumné lokality o pole v Chomutově na pozemku VÚRV, kde bude zkoumán vliv růstových regulátorů na nárůst biomasy Ozdobnice obrovské (Miscanthus x giganteus). Druhá lokalita, část skládky ve Všebořicích, která byla již částečně rekultivována, skýtá unikátní možnost studovat růst Ozdobnice na velmi chudé půdě. Sledován zde bude nejen nárůst biomasy, ale také vliv extrémních podmínek na fitness rostlin a složení půdy po dlouhodobém pěstování těchto rostlin.