Domestikace – jak to bylo?

Doc. Eva Jozífková z katedry biologie PřF a studentka  Bára Suchá se rozhodly  prověřit, jak probíhal proces domestikace. Přesněji,  jak si lidé vybírali zvířata podle zbarvení.  A zvou všechny k vyplnění netradičního dotazníku. Noe může jedno zvíře zachránit při potopě. Viking musí jedno zvíře upéct k večeři.

V testu budete buď Noe nebo Viking a vyberete si zvíře podle zbarvení.  A protože různí lidé si mohou vybrat odlišně,  jsou  v dotazníku i otázky na zkušenosti se zvířaty i lidmi a na způsob rozhodování.  Vyplnit dotazník trvá 5-10 minut.  Můžete jej vyplnit na mobilu nebo v prohlížeči Google Chrom či FireFox. Vstup do dotazníku je tady:http://partner.prf.ujep.cz/kravy/

Zde si můžete přečíst více o našich dosavadních výzkumech jevů souvisejících s domestikací.