Mgr. Lukáš Bystrianský, Ph.D.

Odborné zaměření: bionanotechnologie, mikrobiologie, botanika

Místnost: kancelář tajemníka katedry – ZV 1000/8  Telefon: +420 475 283 613
E‑mail: lukas.bystriansky@ujep.cz

Konzultační hodiny:  dle předchozí domluvy

Vzdělání a odborný růst

 • 2013 Bc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)
 • 2015 Mgr. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (biologie)
 • 2020 Ph.D. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (aplikované nanotechnologie)

Výzkumné, terénní pobyty a kurzy

 • 2013 kurz Základy receptorové neurofyziologie (Centrum Biomedicínského Výzkumu,
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i)
 • 2014 kurz Funkce a struktura buněčných membrán (Centrum Biomedicínského Výzkumu,
  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i)
 • 2015 kurz Tkáňové inženýrství (Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV
  ČR, v. v. i)

Výzkumné aktivity

 • 2015‒2018 MPO Polymerní nanovlákenná antibakteriální filtrační media
 • 2017‒2019 GAČR Půdní biofilmy tvořené spolupracujícími mikroorganismy: jejich vznik a dynamika v heterogenním prostředí

Vyučované předměty

 • Obecná botanika
 • Biologické laboratorní metody II
 • Biofilmy

Významné publikace z poslední doby

 • Ryšánek P, Malý M, Čapková P, Kormunda M, Kolská Z, Gryndler M, Novák O, Hocelíková L.,
  Bystrianský L, Munzarová M. Antibacterial modification of nylon-6 nanofibers: structure, properties and antibacterial activity. J Polym Res, 24:208 (2017).
 • Bystrianský L, Štofik M, Gryndler M. Soil-derived organic particles and their effects on the community of culturable microorganisms. Folia Microbiol, 63: 69-72(2018).
 • Hujslová M, Bystrianský L, Benada O, Gryndler M. Fungi, a neglected component of acidophilic
  biofilms: do they have a potential for biotechnology? Extremophiles, 23: 267-275 (2019).
 • Bystrianský L, Hujslová M, Hršelová H, Řezáčová V, Němcová L, Šimsová J, Gryndlerová H, Kofroňová, O, Benada O, Gryndler M. Observations on two microbial life strategies in soil: Planktonic and biofilm-forming microorganisms are separable. Soil Biology and Biochemistry, 136: 107535 (2019).
 • Hujslová M, Gryndlerová H, Bystrianský L, Hršelová H, Gryndler M. Biofilm and planktonic microbial communities in highly acidic soil (pH < 3) in the Soos National Nature Reserve, Czech Republic. Extremophiles, 24: 577-591 (2020).
 • Bystrianský L, Hujslová M, Gryndler M. Study of the effects of mineral salts on the biofilm formation on polypropylene fibers using three quantification methods. Folia Microbiol. 66: 133-143 (2021).

Ocenění

 • 2019 cena rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky v oblasti tvůrčí činnosti