Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a kvalitu PřF, zástupce vedoucí KBI

Odborné zaměření: Vývojová a buněčná biologie, molekulární biologie a genetika, modelové organismy 

Místnost: CPTO 4.05 (CENAB), CPTO 8.12 (děkanát), Telefon: +420 475 286 788 (4.05), +420 475 286 664 (8.12)
E‑mail: michaela.liegertova@ujep.cz

Konzultační hodiny:  dle předchozí domluvy

ORCID iD: orcid.org/0000-0003-3858-856X

ResearchGate: researchgate.net/profile/Michaela-Liegertova

LinkedIn: linkedin.com/in/michaelaliegertova

Vzdělání a odborný růst

 • 2018–dosud: proděkan pro rozvoj a kvalitu PŘF UJEP
 • 2013–dosud: odborný asistent KBI PŘF UJEP
 • 2009–2016 titul Ph.D., Univerzita Karlova v Praze (Vývojová a buněčná biologie)
 • 2002–2009 titul Mgr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Učitelství biologie – chemie)

Výzkumné, terénní pobyty a kurzy

 • 2009–2013 vědecký pracovník, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Oddělení regulace transkripce 
 • 2007 studijní stáž, University of Cape Town, South Africa (Department of Zoology)

Výzkumné aktivity

 • 2021–2022 GAČR – Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv (člen řešitelského týmu)
 • 2018–2022 MŠMT – UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů (člen řešitelského týmu)
 • 2018–2020 TAČR Zéta– Zebrachip: mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek (hlavní řešitel)
 • 2017–2019 IGA/SGS UJEP – Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému (hlavní řešitel)

Vyučované předměty

 • Obecná zoologie (Bc)
 • Molekulární biologie (Bc)
 • Molekulární biologie pro nanotechnology (Bc)
 • Metody molekulární biologie (NMgr)
 • Diplomový seminář
 • Odborné praxe

S podílem na výuce: 

 • Evoluční a vývojová biologie
 • Bioinformatika
 • Ekotoxikologie
 • Laboratorní cvičení z ekotoxikologie

V angličtině: 

 • General Zoology
 • Molecular and Cell Biology
 • Methods in Molecular Biology
 • Laboratory Techniques in Molecular and Cell Biology
 • Animal and Plant Models in Biology

Rozvojové a výzkumné projekty

 • Centralizovaný rozvojový projekt – Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR (řešitel za UJEP)

Významné publikace z poslední doby

 • Panuška, P., Nejedlá, Z., Smejkal, J., Aubrecht, P., Liegertová, M., Štofik, M.,  Havlica, J. and Malý J. (2021). A millifluidic chip for cultivation of fish embryos and toxicity testing fabricated by 3D printing technology. RSC Adv., 2021, 11, 20507. DOI: 10.1039/D1RA00846C IF = 3.119
 • Nejedlá, Z., Poustka, D., Herma, R., Liegertová, M., Štofik, M., Smejkal, J., … and Malý, J. (2021). Class II biocompatible E Shell 300 3D printing material causes severe developmental toxicity in Danio rerio embryos and reduced cell proliferation in vitro implications for 3D printed microfluidics. RSC Advances 11 (27), 16252 16267. DOI: 10.1039/D1RA00305D IF = 3.119
 • Herma, R., Wróbel , D., Liegertová , M., Müllerová, M., Strašák, T., Malý, M., Semeradtová , A., Štofik , M. and Malý J. (2019). Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic nonviral transfection vectors for siRNA cell delivery. Int JPharm. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2019.03.018, IF = 4.213
 • Liegertová M., Wróbel D., Herma R., Müllerová M., Červenková L., Cuřínová P., Strašák T., Malý M., Čermák J., Smejkal J., Štofik M. & Malý J. (2018Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology. DOI: 10.1080/17435390.2018.1475582, IF = 5.811

Patent: 2021 – UJEP. Mikrofluidní čip pro průtokové kultivace biologických objektů. Původci Liegertová M. a kol. Česká republika. PV 2020-134. Datum udělení patentu 12.04.2021. Dostupné ZDE

Členství v odborných organizacích a další činnost

 • Koordinátor zahraničních mobilit pro KBI PŘF UJEP
 • Odpovědná osoba za péči o pokusná zvířata v registrovaném uživatelském zařízení UJEP; vedoucí projektu pokusů na zvířatech
 • popularizační přednášky pro školy a veřejnost
 • aktivní spolupráce se středními školami v regionu
 • pravidelná účast na PR akcích pořádaných fakultou i univerzitou