doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. & Ph.D.

Odborné zaměření:  chování, behaviorální vědy, antropologie, zoologie

Místnost: ZV 18, Telefon: +420 475 283 642
E‑mail: eva.jozifkova@ujep.czevasmid@centrum.cz

Konzultační hodiny:  dle informací na Moodle v závislosti na aktuálním rozvrhu

Vzdělání a odborný růst

 • 2002 – Mgr. v oboru zoologie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • 2007 – Ph.D. v oboru antropologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • 2008 – RNDr. v oboru antropologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 • 2014 – Doc. v oboru antropologie, Masarykova univerzita, Brno
 • 2016 – Ph.D. v oboru lékařská psychologie a psychopatologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha

Praxe

 • 2002-2003 Výzkumný ústav živočišné výroby, výzkum jelenovitých
 • 2005-2007 Univerzita Karlova v Praze, výzkum vlivu parazita Toxolasma gondii na chování člověka
 • 2008 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, katedra antropologie a genetiky člověka, externista, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, katedra biologie, externista
 • 2008-2011 Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, katedra sociální práce, externista
 • 2009-2014 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, katedra biologie, odborný asistent
 • od roku 2014 Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, katedra biologie, docent

Výzkumné aktivity

 • spoluřešitel UJEP-SGS-2021-45-012-3, Behaviorální výzkum – vytvoření týmu a podpora publikačních aktivit studentů
 • hlavní řešitel GAČR 2016: 16-01845S, Partnerská soudržnost a hierarchický rozdíl mezi partnery
 • hlavní řešitel GAČR 2012: P407/12/P616, Evolučně psychologické aspekty hierarchického rozdílu mezi partnery
 • hlavní řešitel 53221 15 0001 01 IGA, 2009, Analýza možné souvislosti mezi chováním a hierarchickým postavením oběti v případech domácího násilí,
 • hlavní řešitel 1858 FRVŠ, 2004, hlavni řešitel Vývoj etologických metod testování evolučního podkladu sexuálních variací,
 • spoluřešitel RVŠ 2354/2012/A/a; Zřízení laboratoře výuky environmentálních a ekoetologických metod na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Vyučované předměty

 • Antropologie a genetika člověka
 • Biologie chování člověka
 • Etologie živočichů
 • Sociobiologie a behaviorální ekologie
 • Mammalogie
 • Fylogeneze a systém strunatců

+ podíl na výuce u dalších předmětů

 • Chování člověka v doktorském programu REGBES (FSE UJEP v angličtině)

Odučené předměty 

 • Antropologie a genetika člověka (polovina předmětu)
 • Biologie chování člověka
 • Fylogeneze a systém strunatců (sama nebo s asistentem na cvičeních)
 • Mammalogie
 • Sociobiologie a behaviorální ekologie
 • Etologie živočichů
 • Diplomový seminář
 • Domestikace a domestikanti
 • Domestikace, příroda a kultura
 • Ethology – biology of behaviour
 • Vědecká komunikace v biologii (čtvrtina předmětu)
 • Výzkum obratlovců v praxi
 • Úvod do přípravy odborných studií a vědecké komunikace
 • Introduction to ethology, behavioral ecology and sociobiology
 • Human Evolutionary Psychology
 • Sociobiologie
 • Sociobiology
 • Úvod do etologie člověka a evoluční psychologie
 • Základy etologie člověka a evoluční psychologie
 • Jak na bakalářskou/diplomovou práci
 • Obecná zoologie
 • Terénní cvičení z mammalogie

∗ není-li uvedeno jinak – jediný vyučující předmětu 

Významné publikace z poslední doby

 https://www.researchgate.net/profile/Eva-Jozifkova h-index = 7 Wos

 • články pro lékaře v časopise Sexology-Sexuológia,
 • webové stránky pro lékaře a veřejnost www.bdsminfo.eu
 • JOZIFKOVA,E, KOLACKOVA,M, 2020. Dominance Hierarchy. In T. K. Shackelford & V. A. Weekes-Shackelford (Eds.), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science (pp. 1-5). Cham: Springer International Publishing
 • ERETOVA,p., CHALOUPKOVA, H, HEFFEROVA,M, JOZIFKOVA,E, 2020. Can Children of Different Ages Recognize Dog Communication Signals in Different Situations? International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2). doi:10.3390/ijerph17020506 Jimp WOS 3,39
 • JOZIFKOVA,E, KOLACKOVA,M, 2020. Dominanční hierarchie. Anthropologia Integra, 11(20), 7-16. doi:10.5817/AI2020-2-7, recenz. https://journals.muni.cz/anthropologia_integra/article/view/14024
 • JOZIFKOVA,E, 2018. Sexual Arousal by Dominance and Submissiveness in the General Population: How Many, How Strongly, and Why? Deviant Behavior, 1-8. Jimp WOS 1,24
 • JOZIFKOVA,E, KOLACKOVA,M, 2017. Sexual arousal by dominance and submission in relation to increased reproductive success in the general population. Neuroendocrinology Letters. 38,381-387. Jimp WOS 0,918
 • JOZIFKOVA,E, KONVICKA,M, FLEGR,J, 2014. Why do some women prefer submissive men? Hierarchically disparate couples reach higher reproductive success in European urban humans. Neuroendocrinology Letters. 35(7),594–601. Jimp WOS 0,799
 • JOZIFKOVA, E, 2013. Consensual Sadomasochistic Sex (BDSM). The Roots, the Risks, and the Distinctions Between BDSM and Violence. Current Psychiatry Reports. 15(9),92. Jimp WOS 3,054
 • DIAMOND,M, JOZIFKOVA,E, WEISS,P. 2011. Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual behavior. 40 (5), 1037-1043 Jimp WOS 3,525
 • DIAMOND,M, JOZIFKOVA,E, WEISS,P. 2011. Rejoinder to Kingston and Malamuth. Archives of Sexual behavior. 40(5),1049-1050 Jimp WOS 3,525;
 • JOZIFKOVA,E, BARTOS,L, FLEGR,J, 2012. Evolutional background of dominance/submissivity in sex and bondage: the two strategies?Neuroendocrinnology Letters. 33,636-642Jimp WOS 0,932
 • JOZIFKOVA,E, KONVICKA,M. 2009. Sexual Arousal by Higherand Lower-Ranking Partner: Manifestation of a Mating Strategy? Journal of Sexual Medicine. 6,3327-3334. Jimp WOS 4,884;
 • JOZIFKOVA,E, FLEGR,J, 2006. Dominance, submissivity (and homosexuality) in general population. Testing of evolutionary hypothesis of sadomasochism by internet-trap-method. Neuroendocrinology Letters. 27,711-718. Jimp WOS 0,924
 • HAVLICEK,J, SAXTON,TK, ROBERTS, SC, JOZIFKOVA,E, LHOTA,S, VALENTOVA,J, FLEGR,J. 2008. He sees, she smells? Male and female reports of sensory reliance in mate choice and non-mate choice contexts. Personality and Individual Differences. 45, 565-570. Jimp WOS 1,60
 • FRICOVA,B, BARTOS,L, BARTOSOVA,J, PANAMA,J, SUSTR, P,JOZIFKOVA, E. 2007. Females presence and males agonistic encounters in fallow deer, Dama dama during the rut. Folia Zoologica. 56, 253-262. Jimp WOS 0,38
 • BARTOS, L, FRICOVA, B, BARTOSOVA-VICHOVA, J, PANAMA, J, SUSTR, P, SMIDOVA, E. 2007. Estimation of the probability of fighting in fallow deer (Dama dama) during the rut. Aggressive Behavior. 33, 7-13. Jimp WOS 1,24 

Členství v odborných organizacích a další činnost

 • Garant oborů Biologie pro vzdělávání (bakalářské, v prezenční a v kombinované formě) a Učitelství biologie pro střední školy (magisterské, v prezenční a v kombinované formě) na katedře biologie, Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od roku 2020. 
 • Člen oborové rady doktorského studijního programu Regulace a behaviorální studia (REGBES, doktorské studium v české a anglické jazykové verzi) na Sociálně ekonomické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. (3. 3. 2021 – 3. 3. 2026) 
 • Člen Oborové rady doktorských studijních programů Aplikovaná zoologie – Applied Zoology na Fakultě agrobiologie potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze. (od 27. 1. 2021) 
 • Oponent habilitačních prací a člen habilitačních komisí na ČZU v Praze a MUNI v Brně 
 • Oponent disertačních prací na ČZU v Praze 
 • Školitel doktorandů: na Sociálně ekonomické fakultě UJEP Školitel bakalářských a magisterských  studentů: obhájeno celkem 26 prací na katedře biologie PřF UJEP, z toho 6 magisterských; a 1 magisterská na katedře antropologie PřF UK v Praze 
 • Člen komisí pro SSZ na PřF UJEP Garant 30 předmětů pro akademický rok 2020/2021 na UJEP (29 PřF+ 1 FSE) 
 • Reviewer pro zahraniční impaktové časopisy The Journal of Sexual Medicine, Archives of Sexual Behavior, Journal of Homosexuality, Journal of American Colledge Health, Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment a pro recenzovaný časopis Antropologia Integra https://publons.com/researcher/1765780/eva-jozifkova 
 • člen České a slovenské etologické společnosti
 • člen České společnosti pro sexuální medicínu
 • člen European Society for Sexual Medicine (ČSSM je afiliována jako člen European Society for Sexual Medicine a International Society for Sexual Medicine)
 • pravidelné přednášky na Antropologickém semináři Ústavu antropologie PřF Masarykovy univerzity v Brně
 • pravidelná aktivní účast na českých i mezinárodních lékařských konferencích (obvykle 1-2 ročně)
 • angličtina slovem i písmem
 • statistika (program SPSS IBM)
 • analýza chování pomocí software Noldus Observer

Ocenění

 • první autor Zdenek Klein Award, Neuroendocrinology Letters
 • spoluautor Cena Zdeňka Kleina, Nadace Academia Medica Pragensis
 • 2011 – Cena rektora UJEP (3. místo) za vědeckou a výzkumnou činnost