Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.

vedoucí KBI

Odborné zaměření: fyziologie rostlin, biotechnologie rostlin, molekulární biologie

Místnost: CPTO 4.06, ZV 1000/8, Telefon: +420 475 283 617, +420 475 286 797
E‑mail: hana.malinska@ujep.cz

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vzdělání a odborný růst

 • 2011 Ph.D. Masarykova univerzita Brno (obecná a molekulární genetika)
 • 2007 Mgr. Masarykova univerzita Brno (molekulární biologie a genetika)
 • 2005 Bc. Masarykova univerzita Brno (molekulární biologie a genetika)

Výzkumné, terénní pobyty a kurzy

 • 2019 Erasmus + Polnohospodárska Univerzita v Nitre (novinky ve fenotypování rostlin, prohlídka
  fenotypovací linky a plánování následných společných experimentů)
 • 2017 Erasmus+ Botanický institut, Barcelona, Španělsko (návštěva laboratoří, účast na workshopu molekulárních metod, zahájení spolupráce pro výměnné pobyty studentů)
 • 2009 Pracovní stáž v laboratoři A. Leitche, University of London (cytogenetická analýza rostlinných vzorků), za podpory EMBO short term fellowship, ASTF 224-2009
 • 2008 Pracovní stáž v laboratoři D. Soltise, University of Florida, Gainesville, FL, USA (sběr a příprava rostlinného materiálu pro další analýzy)
 • 2005 – Krátkodobá stáž v cytogenetické laboratoři A. Leitche, University of London (cytogenetické metody)

Výzkumné aktivity

 • 2019–2021 TAČR – Optimalizace procesu produkce energetické biomasy z hlediska obsahu ligninu (LIGMIG)
 • 2020–2021 GAČR – Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv
 • 2016–2021 NATO Science for Peace and Security Programme – “New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites”
 • 2021–2023 OP PIK – Nové preparáty pro optimalizaci biomasy energetických rostlin druhé generace

Vyučované předměty

 • KBI/M105 Vědecká komunikace v angličtině
 • KBI/ME401 Plant tissue cultures
 • KBI/E123 Animal and Plant Models in Biology
 • KBI/E103 Plant physiology
 • KBI/E125 Biotechnology
 • KBI/P615, P617, K608 Molekulární biologie
 • KBI/P521, P526, K501 Fyziologie rostlin
 • KBI/N049 Explantátové kultury rostlin I
 • KECHT/1FTRM Fytoremediace

Rozvojové a projektové aktivity

 • 2017–2019 oborový didaktik přírodopisu UJEP v projektu Didaktika – Člověk a příroda
 • 2016–2017 MŠMT koordinátor veřejných zakázek projektu Pro-NanoEnviCz “Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost”
 • 2017–2019 odborný pracovník pro akreditaci studijních programů KA02 v
  projektu OP VVV, Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce
 • 2017–2019 odborný pracovník pro přístrojové vybavení projektu OP VVV;U21 – Centrum biologických a environmentálních oborů
 • 2019 odborný pracovník pro přípravu předmětů v cizím jazyce KA02 v projektu OP VVV, Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce
 • 2020–2021 vedoucí odborný pracovník přípravy akreditace studijních programů v projektu Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně

Významné publikace z poslední doby

 • Baránková, S., Pascual‐Díaz, J.P., Sultana, N., Alonso‐Lifante, M.P., Balant, M., Barros, K., D’Ambrosio,U., Malinská, H., Peska, V., Pérez Lorenzo, I., Kovařík, A., Vyskot, B., Janoušek, B., Garcia, S.,2020. Sex‐chrom, a database on plant sex chromosomes. New Phytol. 227, 1594–1604.
  https://doi.org/10.1111/nph.16635
 • Dobešová, E., Malinská, H., Matyášek, R., Leitch, A.R., Soltis, D.E., Soltis, P.S., Kovařík, A., 2015.
  Silenced rRNA genes are activated and substitute for partially eliminated active homeologs in
  the recently formed allotetraploid, Tragopogon mirus (Asteraceae). Heredity (Edinb). https://doi.org/10.1038/hdy.2014.111
 • Malinská, H., Pidlisnyuk, V., Nebeská, D., Erol, A., Medžová, A., Trögl, J., 2020. Physiological response of miscanthus x giganteus to plant growth regulators in nutritionally poor soil. Plants 9.
  https://doi.org/10.3390/plants9020194
 • Malinska, H., Tate, J.A., Matyasek, R., Leitch, A.R., Soltis, D.E., Soltis, P.S., Kovarik, A., 2010. Similar patterns of rDNA evolution in synthetic and recently formed natural populations of Tragopogon (Asteraceae) allotetraploids. BMC Evol. Biol. https://doi.org/10.1186/1471-2148-10-291
 • Malinska, H., Tate, J.A., Mavrodiev, E., Matyasek, R., Lim, K.Y., Leitch, A.R., Soltis, D.E., Soltis, P.S., Kovarik, A., 2011. Ribosomal RNA genes evolution in Tragopogon: A story of New and Old World allotetraploids and the synthetic lines. Taxon. https://doi.org/10.1002/tax.602005
 • Nebeská, D., Malinská, H.A., Erol, A., Pidlisnyuk, V., Kuráň, P., Medžová, A., Smaha, M., Trögl, J., 2021. Stress response of miscanthus plants and soil microbial communities: A case study inmetals and hydrocarbons contaminated soils. Appl. Sci. 11, 1–18. https://doi.org/10.3390/app11041866
 • Nebeská, D., Pidlisnyuk, V., Stefanovska, T., Trögl, J., Shapoval, P., Popelka, J., Cerný, J., Medkow, A., Kvak, V., Malinská, H., Černý, J., Medkow, A., Kvak, V., Malinská, H., 2019. Impact of plant growth regulators and soil properties on Miscanthus x giganteus biomass parameters and uptake of metals in military soils. Rev. Environ. Health 283–291. https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0088
 • Pranaw, K., Pidlisnyuk, V., Trögl, J., Malinská, H., 2020b. Bioprospecting of a Novel Plant Growth-Promoting Bacterium Bacillus altitudinis KP-14 for Enhancing Miscanthus × giganteus Growth in Metals Contaminated Soil. Biology (Basel). 9, 305. https://doi.org/10.3390/biology9090305