doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.

Odborné zaměření:

Místnost: ZV 4, Telefon: +420 475 283 633
E‑mail: milan.gryndler@ujep.cz

Konzultační hodiny: 

Vzdělání a odborný růst

Výzkumné, terénní pobyty a kurzy

Výzkumné aktivity

Vyučované předměty

Rozvojové a výzkumné projekty

Významné publikace z poslední doby

Členství v odborných organizacích a další činnost