Den otevřených dveří v roce 2021 – poprvé online

Kdy? V sobotu 6. února 2021!

Stojíte před rozhodnutím, jakou vysokou školu, směr studia, či konkrétní studijní program si vybrat? Zvažujete, kam poslat svoji přihlášku?

Není to jen o oboru, ale i o příležitostech, prostředí, lidech a atmosféře. Proto se PřF, navzdory současné nepříznivé situaci, pokusila život na naší fakultě prezentovat tak, abyste si mohli udělat jasnou představu, jak to na ní chodí.

Poslechněte si přednášku, navštivte virtuální prohlídku budovy CPTO, pusťte si videa, zeptejte se na to, co Vás zajímá. Pro Vaše dotazy budou zástupci jednotlivých kateder – tedy i my – k dispozici ve virtuálních místnostech prostřednictvím platformy BBB (Big Blue Button).

Informace a detailní harmonogram akce naleznete na stránce online dne otevřených dveří fakulty. Veškeré změny a nové informace naleznete také na našich sociálních sítích (FB, IG).

Přejeme Vám šťastný výběr Vaší další životní cesty!