Projekty na PřF/KBI – UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Druh projektu/dotační titul: MŠMT OPVVV
Číslo projektu: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
Řešitel/é: 
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Roky řešení: 2018-2022
Popis: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.