Projekty na PřF/KBI – Studium toxicity a biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo biologickém modelu

Druh projektu/dotační titul: SGS
Číslo projektu: 
UJEP-SGS-2018-53-005-3
Řešitel/é: 
Mgr. Jan Malý, Ph.D. (hlavní řešitel), Mgr. Zuzana Nejedlá, Mgr. Zuzana Žmudová (spoluřešitelé)
Roky řešení: 2018-2020

Popis: Hlavním cílem projektu je analýza rozsahu a charakteru biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivými látkami testovaných in vitro na 3D buněčných sféroidech a in vivo na xenograftech lidských nádorových buněk v organismu Danio rerio.