Distanční výuka na PřF od října 2020 (aktualizováno 2.10.)

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je s účinností od 1. října 2020 zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Zákaz se nevztahuje na praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní či experimentální práci za přítomnosti nejvýše 15 osob.

Opatření potrvá zatím do 18. října 2020. Po tuto dobu přejde Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  na distanční výuku. Výuka od 19. října 2020 se bude řídit aktuálními opatřeními MZ ČR a KHS ÚK.

Obecné zdroje informací, pokyny a opatření jsou již na stránkách fakulty (Pozor! I tyto pokyny se občas mění v souvislosti s vývojem situace), specifikace výuky v jednotlivých studijních programech je zajištěna garanty jednotlivých studijních programů a katedrami.

Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě UJEP.