Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP

Vážení členové akademické obce,

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlásil řádné volby členů AS PřF UJEP na funkční období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023 na středu dne 24. 11. 2021 od 08:00 do 16:00 hodin v budově CPTO a souběžně od 10:00 do 11:00 v atriu budovy CBEO.

Návrhy kandidátů z řad studentů a akademických pracovníků předkládají navrhovatelé od 21. 10. 2021 do 5. 11. 2021 do 12:00 hodin do rukou libovolného člena volební komise:
– Mgr. Adéla Jagerová (předsedkyně, Adela.jagerova@seznam.cz)
– RNDr. Thu Huong Nguyen Thi, Ph.D. (Thu-Huong.Nguyen-Thi@ujep.cz)
– RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. (Veronika.Pitrova@ujep.cz)
– Mgr. Jiří Škvára, Ph.D. (Jiri.Skvara@ujep.cz)
– Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. (Petr.Trahorsch@ujep.cz)
– Mgr. Dominika Wrobel, PhD. (dominika.wrobel@ujep.cz)
– Saliha Afzaal (salihaafzaal9@gmail.com)
– Mgr. Tereza Dušková (místopředsedkyně, DuskovaTereza@post.cz)
– Ondřej Kmínek (onykmin@gmail.com)
– Veronika Trnková (likika.veronika@seznam.cz)
– Kristýna Šedivá (kristinasediva87@gmail.com)
– Mgr. Ondřej Šmíd (ondra.smith@seznam.cz)
– Daniela Zbořilová (zborilovadaniela@seznam.cz)

Formuláře pro studenty a akademické pracovníky jsou k dispozici ke stažení níže. Současně je v této lhůtě nutné zaslat životopis kandidáta předsedkyni volební komise (Adela.jagerova@seznam.cz).

Zařazení studentů do příslušného okrsku je uvedeno ve výzvě k podání návrhů kandidátů, která je rovněž k dispozici ke stažení.

Vyhlášení řádných voleb do akademické a studentské komory Akademického senátu PřF UJEP

Výzva k podání návrhů kandidátů do akademické a studentské komory Akademického senátu PřF UJEP

Návrh kandidáta do akademické komory Akademického senátu PřF UJEP

Návrh kandidáta do studentské komory Akademického senátu PřF UJEP