Studentská grantová soutěž UJEP – výzva pro rok 2022

Děkan Přírodovědecké fakulty UJEP vyhlašuje ve smyslu Směrnice rektora č. 5/2018 výběrové řízení v rámci Studentské grantové soutěže UJEP na podporu projektů specifického vysokoškolského výzkumu prováděného studenty doktorského nebo magisterského studijního programu se zahájením řešení v roce 2022.

Přihlášky nových projektů se odevzdávají do 12. 1. 2022 do 12:00 hodin na předepsaném formuláři.

Kompletní znění výzvy

Formuláře, směrnice, rady a doporučení najdete na webu PřF