Pro uchazeče o studium jednooborové biologie

Vážení uchazeči,

naše katedra obdržela pozitivní ohlasy od akreditační komise ke studijnímu oboru jednooborová biologie (bakalářský studijní program, prezenční i kombinovaná forma). Nicméně oficiální rozhodnutí budeme mít až v průběhu května. Proto přihlášky k přijímacím zkouškám podávejte až do 2. kola (termín na začátku září, bude upřesněno). Věříme, že Vás tato skutečnost neodradí a uvidíme se na začátku akademického roku 2022/2023!