Naše motýlí louka skutečně láká motýly

Motýlí květnatá louka v Botanickém parku PřF UJEP Za Válcovnou skutečně láká motýly. V tomto týdnu jsme, za pomoci žáků 3. třídy ZŠ České mládeže, za 10 minut napočítali až 14 různých druhů motýlů a mnoho dalších druhů hmyzu.

Hmyz lákají květy dvouděložných rostlin. Abychom je na louce měli, tak je třeba znát management péče o květnaté louky. Základní pravidla:

  1. Kosit nejlépe kosou, ne těžkými stroji.
  2. Kosit pouze 2x ročně. Poprvé po vysemenění dvouděložných rostlin, tj. červen a podruhé na podzim (otava).
  3. Nekosit vše najednou, aby se živočichové mohli přesunout.
  4. Vysévat vhodné druhy dvouděložných rostlin.

Jednoduše připodobnit management kosení době, kdy tráva a seno byla cenná surovina a kdy z praktických důvodů lidé kosili vždy jen část pozemku.