Letní škola katedry biologie cílí na děti i učitele

Pobyt mezi vzácnými rostlinami, celotáborová hra na záchranu zvířat i exkurze v ústecké ZOO čeká v srpnu na dětské účastníky přírodovědně laděného příměstského tábora katedry biologie Přírodovědecké fakulty UJEP. Zároveň s ním proběhne na katedře Letní škola didaktiky přírodovědných předmětů STEM určená primárně  učitelům přírodovědných předmětů a matematiky z Ústeckého a Karlovarského kraje. Na ní proběhnout tři kurzy DVPP akreditované MŠMT, křest knihy Didaktické zásady přírodovědného vzdělávání a také bude dostatek příležitostí ke vzájemnému sdílení.

„Letos jsme se rozhodli pojmout letní školu komplexně, zaměřili jsme se proto nejen na děti, ale také na jejich učitele, mnohdy učitele a rodiče v jedné osobě. Pro děti chystáme nejen zábavu, ale především poznávání přírody hravou formou. Učitelé pak získají hlubší vhled do přírodovědných oborů a přístupů k jejich výuce, setkají se s renomovanými didaktiky i dalšími odborníky,“ prozradila organizátorka letních škol na katedře biologie a vedoucí Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV) doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D..

Dětské družiny povedou vyškolené  lektorky, které účastníky  provedou celým pobytem na táboře. Malí i velcí žáci poznají zákonitosti přírody, naučí se určovat rostliny i živočichy, sčítat je, používat lupy a mikroskopy, tvořit s přírodninami, hrát si a zkoumat. Do programu vstoupí i členové Centra podpory přírodovědného vzdělávání PřF UJEP a účastníci Letní školy didaktiky přírodovědných předmětů STEM.

Učitelé se na letní škole setkají s didaktiky biologie, chemie, matematiky a informatiky, k dispozici jim bude ekocentrum i vybavené laboratoře. Účast přislíbili také velmi inspirativní učitelé i lektoři ekocentra CPPV.

Díky souběhu obou táborů bude možné prakticky demonstrovat didaktické přístupy.

Více informací o obou letních školách najdete zde.