Hru na ekosystémy, námluvy živočichů i tajemný svět pavouků poznávaly děti na podzimním setkání

Podzimní prázdniny se i ve velkoměstě dají trávit s přírodou. Poznávání jejích změn, určování, bádání i tvoření s přírodninami si mohly děti užít při Podzimním setkání ve čtvrtek 27. října v naučném botanickém parku CPPV a KBI PřF UJEP.

“Děti si prohlédly podzimní přírodu a skleníky v naučném parku, poznávaly v něm stromy a blíže se seznámily s některými exotickými rostlinami. Podívaly se také za želvičkami, kterým zařizovaly na letním táboře terárium. S velkým nadšením se u dětí setkala hra na ekosystémy louka a les, při níž si prožily příběh několika zástupců naší živočišné říše a jejich boj o přežití i vyvedení mláďat. Předváděly velmi kreativní způsoby namlouvání,” připomněla za organizační tým PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D., z Centra podpory přírodovědného vzdělávání (CPPV).

Nadšenci pavoučí říše měli příležitost odhalit tajemství jejich podivného světa. Dozvěděli se odpovědi na otázky jak vlastně loví, zda jsou jedovatí, dokáží žít pod vodou a zda mají také namlouvací strategie? Děti si mohly prohlédnout jejich svlečky a několik exemplářů.

Vyzkoušet si mohly také práci v laboratoři. Zábavnou formou se seznámily s pravidly bezpečnosti práce a v rámci chromatografie rostlinných barviv si vytvořily chromatogram. “Každému z nich se experiment vydařil, velmi pěkně zpracované protokoly a chromatogramy si hrdě odnášely domů,” sdělila Silvie Svobodová.

Díky příznovému počasí si děti mohly v krásném prostředí parku nabarvit keramické ježky, povídat si o tom, jak se správně chovat, když je potkají ve volné přírodě, z přinesených přírodnin si děti vytvořily originální mandaly charakterizující podzim.

“Při závěrečném loučení a reflexi jsme se pokusily motivovat děti k dalšímu pozorování přírody a bádání, pro inspiraci od nás obdržely publikace pro domácí experimentování a poznávání. Současně jsme je požádaly o zasílání fotografií z jejich vlastních aktivit, a protože vyjádřily velký zájem o další podobnou akci, slíbily jsme jim, že se mohou těšit na jarní setkání.,” uzavřela Silvie Svobodová.

Poděkování patří všem, kteří přípravu a realizaci akce podpořili: KBI PřF UJEP, dětem a rodičům a především lektorkám za skvělou a kvalitní přípravu a realizaci setkání, zodpovědný přístup a profesionální práci s dětmi. Silvie Svobodová a lektorky – Romana Dlasková, Michaela Fischerová, Klára Kušková, Eliška Láchová, Kristýna Šedivá.