Shromáždění Akademické obce fakulty 14. 12. 2022

Předseda AS PřF UJEP svolává dle čl. 4, odst. 4c JŘ AS PřF UJEP shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP.

Shromáždění akademické obce proběhne 14. 12. 2022 od 15:30 h. Místnost konání je 1.04 v budově CPTO.

Všichni členové akademické obce a zaměstnanci fakulty jsou vřele vítáni.

Program shromáždění:
1. Vystoupení děkana PřF: Přírodovědecká fakulta UJEP v roce 2022.
2. Dotazy a diskuze.
3. Předávání cen děkana.

Pozvánka

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP