Výsledky voleb do Akademického senátu PřF UJEP 2022

Vážení členové akademické obce Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,

dne 30. 11. 2022 proběhly volby do AS UJEP pro volební období 2023 – 2025. Bylo zvoleno 5 zástupců naší fakulty do akademické a studentské komory.
S výsledky voleb se můžete seznámit spolu s protokoly o průběhu voleb.

Protokol o průběhu voleb 2022 – akademická komora

Protokol o průběhu voleb 2022 – studentská komora