Pozvánka na výroční členskou schůzi Severočeské pobočky České botanické společnosti

Severočeská pobočka České botanické společnosti (ČBS) a Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně Ústí n. Labem Vás srdečně zvou na výroční členskou schůzi Severočeské pobočky ČBS, která se uskuteční v sobotu 4. února 2023 v 9:10 hodin v přednáškovém sále Katedry biologie PřF UJEP, ul. Za Válcovnou, Ústí n. L.

Více informací naleznete zde.