Den otevřených dveří nabídne přednášky o studiu

Program Dne otevřených dveří Univerzity J. E. Purkyně je nabitý téměř k prasknutí. Přesto jsme však vymysleli další možnost, jak uchazečům přiblížit studium na naší fakultě nejen vizuálně, ale také slovy.

Proto v prvním patře CPTO v místnosti 1.01 uvedeme ve dvou časech přednášku našeho proděkana pro studium RNDr. Martina Švece, Ph.D. Od 9:30 a 11:30 hod. od něj uchazeči uslyší informace o studijních programech a budou mu také moci položit případné dotazy.

Ve stejné místnosti proběhne představení našich kolegů, a sice fakulty životního prostředí, podrobnosti najdete v přiloženém letáku.

Kompletní program naší fakulty včetně programu na našich katedrách najdete zde.

Stránky události s kompletními informacemi o Dni otevřených dveří na všech fakultách UJEP prohlédněte na www.myjsmeujep.cz.

Pokud máte zájem o prohlídku budov přírodovědecké fakulty on-line, navštivte virtuální prohlídku.

#scienceUJEP