Rozšiřujeme spolupráci. Naše fakulta má dvě nové fakultní školy

K navázání další spolupráce došlo na půdě Přírodovědecké fakulty UJEP při slavnostním setkání fakultních škol. Jejich kruh se rozšířil o Základní školu Žatec nám. 28. října 1019 a Základní školu a Mateřskou školu Děčín IX – Bynov.

Zástupci všech současných fakultních škol vyslechli benefity spolupráce s naší fakultou a dozvěděli se nové informace i další možnosti, které součinnost s Přírodovědeckou fakultou UJEP nabízí.

Doc. Kateřina Jančaříková představila publikaci Didaktické zásady přírodovědného vzdělávání, kterou si účastníci odnesli jako pozornost. Hřebem setkání bylo slavnostní předání osvědčení fakultních škol.

#scienceUJEP