Online kurz Elements of AI naučí využít AI smysluplně

Otevřený online kurz Elements of  AI poskytuje základní informace pro pochopení umělé inteligence (AI) a jejího rostoucího významu ve společnosti. Během 20 hodin dokáže přiblížit fungování AI a pochopit možnosti jejího využití. Studenti za splnění kurzu získají tři kredity, přitom se naučí využívat umělou inteligenci smysluplně.

Kurz probíhá českém jazyce a skládá se ze 6 tematicky zaměřených kapitol. Je navržen tak, aby byl přístupný i pro studenty bez předchozích zkušeností s programováním. Kombinuje teorii s praktickými úkoly, jde jím projít vlastním tempem a studenti se dozví základy strojového učení a neuronových sítí. Odpovídá na to, jak může umělá inteligence ovlivnit jejich práci, a nastíní, jak se bude v následujících letech vyvíjet.

Po úspěšném absolvování online kurzu studenti porozumí konceptům autonomie a adaptability v kontextu umělé inteligence, pochopí principy Turingova testu a jeho význam pro AI, naučí se formulovat reálné problémy tak, aby byly vhodné pro řešení pomocí vyhledávacích technik, získají základní pochopení neuronových sítí a jejich struktury, zároveň se seznámí s technickými metodami, které tvoří základ pro neuronové sítě, uvědomí si náročnost předvídání budoucnosti a očekávaného vývoje v oblasti AI a pochopí hlavní společenské dopady umělé inteligence, včetně problematiky algoritmické předpojatosti a obsahu generovaného umělou inteligencí.

Online forma kurzu nabízí studentům možnost rozvrhnout si práci dle vlastního tempa a časových možností. Časová dotace pro splnění online kurzu se pohybuje v rozmezí 20-50 hodin, což závisí na předchozích znalostech tématu a individuálním studijním přístupu.

Předmět lze zapsat v ZS i LS a absolvovat v českém nebo anglickém jazyce. Kompletní informace jsou dostupné ve STAGu.

Potenciál kurzu přiblíží i článek na webu czechcrunch.cz

Online kurz “Elements of AI” v češtině najdete na  https://www.elementsofai.cz/ nebo v angličtině na https://course.elementsofai.com.

#scienceUJEP