Botanická exkurze na KBI PřF UJEP

V rámci spolupráce s KBI a CPPV PřF UJEP byli žáci VII. a IX. třídy Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny pozváni na KBI, resp. do naučného botanického parku a skleníků katedry, kde pro ně byla připravena celodenní exkurze s botanickým zaměřením.

Žáci se učili vyjmenovat základní orgány krytosemenných rostlin a vysvětlit jejich funkce, popisovali rozmnožování rostlin a vysvětlovali jejich význam pro člověka, současně určovali a zařazovali vybrané rostliny do čeledí. Při diskusi uváděli příklady negativních zásahů člověka do přírody a navrhovali různé způsoby ochrany rostlin.

Bohatý program si pro žáky připravila studentka KBI Bc. Klára Kušková, která je také celým dnem provázela. Žáci si blíže prohlédli nádherné expoziční skleníky s odborným komentářem lektorky. Poté navštívili místní laboratoř a při mikroskopování pozorovali řezy stonkem rostlin, pokožku listu a pyly různých typů rostlin. Následně pro ně byly připraveny aktivity přímo v botanickém parku. Ve skupinách určovali kvetoucí rostliny, při práci využívali své znalosti, atlasy, ale také aplikaci PlantNet. Při identifikaci stromů si osvojovali několik různých způsobů určování, své rozhodnutí si ověřili nalezením stromu přímo v parku. Také se pokusili zkoumat stavbu květu, určovat jeho typ, počet korunních/okvětních lístků, počet tyčinek, oboupohlavný nebo jednopohlavný květ, tvar listů, postavení listů na stonku atd. Na základě zjištěných informací doplnili pomocí klíče název rostliny. Současně se dozvěděli, jak si správně vytvořit kvalitní herbář. Děti se vzdělávaly také zábavnou formou, luštily tzv. šifru. Prostřednictvím indicií, které hledaly v areálu botanického parku, odhalovaly znaky a skládaly latinský název rostlin, který vyhledaly v atlase, a poté zjištěnou rostlinu našly a vyfotily v areálu parku.

Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o světě rostlin, které v nich mohou evokovat zájem nejenom o flóru naší krajiny, ale také o botaniku jako vědní obor. Současně mohou podobné vzdělávací aktivity zpřístupnit žákům pro mnohé ne příliš atraktivní obory, jakým je právě botanika. Aplikace abstraktivní výuky praktickou formou by je mohla motivovat k dalšímu vzdělávání.

Za realizaci botanické exkurze děkujeme nejen KBI PřF UJEP, ale především lektorce Bc. Kláře Kuškové za opravdu profesionální a kvalitně připravenou a vedenou exkurzi, zodpovědný přístup a skvělou práci s dětmi.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.