Mikroskopický kurz pro včelaře

Dne 16. 4. 2023 se na katedře biologie PřF UJEP konal ve spolupráci se Včelařským spolkem Litoměřicka kurz mikroskopování pro včelaře.

Kurz byl zaměřen na morfologii včely medonosné, morfologii pylových zrn entomogamních rostlin a na jednoduchou diagnostiku závažného parazita včel hmyzomorku (Nosema spp.).

Akce měla příznivý ohlas.