LETNÍ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR PŘÍRODA ČESKÉHO LESA V LÉTĚ

Přijďte si užít část letních prázdnin do naučného botanického parku CPPV a KBI PřF UJEP, Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem, Klíše.

V týdnu od 31. 7. od 4. 8. 23 od 9:00 do 17:00 h jsme pro děti připravili přírodovědně laděný letní příměstský tábor zaměřený na pozorování, bádání, poznávání, určování, experimentování, pěstitelské práce, hry a tábornické aktivity, tematické výlety po okolí, exkurze do ZOO a záchranu zvířat českého lesa.

Bližší informace, přihlášku atd. naleznete zde: Letáček Letní Tábor 2023, Závazná Přihláška A Prohlášení LT 23, Informace Pro Rodiče LT 23

V případě zájmu a otázek kontaktujte organizátory: silvie.svobodova@ujep.cz, silviesvobodova74@seznam.cz.

Najdi si svou lektorku!