Cyklus: Představujeme katedru biologie

Cyklus: Představujeme katedru biologie

Katedra biologie PřF UJEP vznikla již v roce 1995, přesto o ní stále koluje spousta „mýtů“😊

Dovolte, abychom Vám v tomto cyklu představili různá její zákoutí,…

A začínáme pěkně „zostra“, Laboratoří chování člověka a zvířat EthoLab.

Tuto laboratoř vede Doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D., která se dlouhodobě zabývá výukovou i výzkumnou činností v oblasti antropologie, etologie, sociobiologie, behaviorální ekologie, evoluční psychologie, behaviorální ekonomie, mezioborové spolupráce na pomezí behaviorálních věd a dalších oborů, aplikované etologie živočichů a aplikované etologie člověka. Ne vždy je úplně jasné, co si pod tím má člověk představit. Se studenty se paní docentka zaměřuje zejména na chování domestikovaných zvířat a zvířat v lidské péči či zvířat člověkem ovlivněných. Studenti se tak například vydali odhalit taje chování chrtů, veverek, bodlínů, kamzíků i ježků.

Sama se však ve svém výzkumu zaměřuje především na studium sociální hierarchie a sexuálního chování člověka. Jde o velmi atraktivní témata, často kontroverzní a burcující. Výzkum paní docentky zaujal i zahraniční média: Například v“ The Telegraph“, si můžete přečíst o tom, proč si některé ženy vybírají za partnery submisivní muže.* I v dalších studiích  zjišťuje, proč lidi vzrušují otázky související s partnerskou hierarchií. Také to, jak se dají podobné vzrušující věci prožívat, abychom zároveň nikomu neublížili. Hierarchie totiž nemá jenom erotizující stránku. Může také souviset se stresem, nebo partnerským násilím. I to je další oblast výzkumu, do které se výzkum „EthoLabu“ vydává.

Při výuce a výzkumu využívá řadu vybavení laboratoře, mezi které patří např. FaceReader software, sloužící k analýze mimických výrazů obličeje; software Observer XT 14, který je používán k analýze videozáznamu nebo přímého pozorování nebo DAQ systém pro snímání fyziologických údajů člověka (svalové napětí, vlhkost pokožky atd.). Pomocí těchto přístrojů je možné kvantifikovat jinak těžko měřitelné znaky chování nebo třeba emoce.

Tyto a jiné přístroje (například termokamera, telemetrické vybavení, batdetektor) bývají k vyzkoušení na různých propagačních akcích katedry, kterých se Laboratoř chování pravidelně účastní. Nebojte se tedy přijít, něco si vyzkoušet nebo třeba jen podiskutovat o tajích lidského a zvířecího chování.

Pro hloubavé zájemce nabízí Doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D. i řadu poutavých přednášek, jejichž seznam naleznete pod následujícím odkazem (https://chovani511116385.wordpress.com/podivejte-se/).

* „Why do some women prefer submissive men? Hierarchically disparate couples reach higher reproductive success in European urban humans“ vyšel článek v britském deníku The Telegraph (https://www.telegraph.co.uk/news/science/science-news/11397999/Are-marriages-stronger-when-one-spouse-is-dominant.html#disqus_thread