Včela medonosná – hmyzí superhrdina

Odborná přednáška s praktickými ukázkami a aktivizačními vzdělávacími prvky vedená studentkou KBI PřF UJEP pro žáky Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny zaměřená na včelu medonosnou (Apis mellifera L.) a její význam.

Lektorka: Bc. Romana Dlasková
Termín: pondělí 11. 9. 23

S činností včely medonosné se setkáváme prakticky každý den. Zejména v jarních a letních měsících, kdy máme možnost pozorovat včely při sběru pylu. Často ale zapomínáme, co všechno pro život na planetě Zemi včely dělají. Jejich produkty hojně využíváme, aniž bychom jim poskytovali něco na oplátku. Zatímco se včely nezištně podílejí na udržování života na Zemi, člověk a jeho činnost výrazně přispívá k úhynu včelstev. Naše přednáška se proto pokusí připomenout význam včely medonosné a poskytnout podnět k zamyšlení nad tím, jak můžeme pomáhat včelám, aby se jim dařilo lépe a mohly se tak plně věnovat své práci.