První profesor katedry biologie

Prezident republiky Petr Pavel na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval celkem 73 profesorek a profesorů. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil 12. prosince 2023 v historické aule pražského Karolina Univerzity Karlovy.

Jmenovací dekret osobně převzal mikrobiolog doc. RNDr. Milan GRYNDLER, CSc. (obor Ekologie), který se tak stal prvním profesorem katedry biologie, PřF UJEP Ústí nad Labem.

Gratulujeme!

“Profesorský titul, který dnes přebíráte, je výsledkem vaší práce i úsilí, které jste během své akademické cesty vykonali. Bude vám patřit do konce života. Mohlo by se zdát, že jste dosáhli vrcholu vaší akademické kariéry. Ale vy sami nejlépe víte, že tímto okamžikem vaše profesní cesta ani zdaleka nekončí. Nyní přichází etapa, ve které bude hlavním smyslem vaší práce předat vědění ostatním, zajistit jeho kontinuitu a další rozvoj. Pomáhat mladé nastupující generaci vědců i kolegů. Motivovat studenty k touze po poznání, kreativitě a badatelské originalitě. Opravdu dobrý profesor se totiž pozná i podle toho, že ho jednou jeho žáci přerostou. To není znakem jeho profesní nedostatečnosti. To je důkazem jeho schopnosti být silným, inspirujícím a motivujícím osobním vzorem. A tak vám s těmi nejlepšími úmysly přeji, ať vás jednou vaši žáci přerostou.”

Projev prezidenta republiky při jmenování profesorů