Letní tábor na katedře biologie

Přijďte si užít část letních prázdnin do naučného botanického parku CPPV a KBI PřF UJEP, Za Válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem, Klíše.

V týdnu od 29. 7. od 2. 8. 24 od 9:00 do 17:00 h jsme pro děti připravili přírodovědně laděný letní příměstský tábor zaměřený na pozorování, bádání, poznávání, určování, experimentování, pěstitelské práce, hry a tábornické aktivity, tematické výlety po okolí, exkurze na katedru chemie, do Přírodovědného centra Žatec, ZOO Ústí nad Labem a záchranu zvířat českých luk, hájů a vod.

Bližší informace, přihlášku atd. naleznete níže.

Závazná Přihláška A Prohlášení LT 24

GDPR Foto Video Souhlas

Informace Pro Rodiče LT 24

V případě zájmu a otázek kontaktujte organizátory: silvie.svobodova@ujep.cz, silviesvobodova74@seznam.cz.