Nová proděkanka PřF z katedry biologie

Jsme velmi hrdi, že novou proděkankou pro rozvoj a kvalitu na PřF UJEP, byla jmenována Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. z katedry biologie!

Gratulujeme a přejeme mnoho sil!