Centra přírodovědných a technických oborů – CPTO

Katedra biologie získá koncem roku 2019 pro svůj další rozvoj, zejména v oblasti experimentálních oborů, zcela nové prostory v nové budově Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO).

Bude se jednat o nové moderní laboratorní zázemí nahrazující již dosluhující a nevyhovující laboratoře situované v objektech PřF na České mládeži 8 a v Klíšské ulici. Studenti se mohou těšit na rozlehlé a špičkově vybavené laboratoře pro výuku a výzkum v oblasti buněčné a molekulární biologie, biotechnologie, bioanalytických a pokročilých mikroskopických metod.

V současné době jsou již realizovány z podpůrného EU projektu „Univerzita 21. století – kvalitní infrastruktura (U21-KI)“ a projektu „Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L“ (INVUST) nákupy nových přístrojů a laboratorního vybavení s cílem zkvalitnit praktickou výuku v bakalářských a magisterských studijních programech a zároveň posílit studentský výzkum v rámci diplomových a disertačních prací. Kromě vlastních laboratorních prostor pro výuku získá katedra rovněž nové zázemí v podobě vysoce specializovaných výzkumných laboratoří, přednáškových místností, kanceláří a další infrastruktury (menza, klidové zóny pro studenty atp.).

Věříme, že dlouholeté úsilí vložené do náročných příprav a realizace stavby a návazných projektů se zúročí v podobě rychlého růstu kvality profesní přípravy studentů a dalšího rozvoje tvůrčí práce jak studentů, tak zaměstnanců katedry.

Podrobnější informace o této nové budově umístěné v areálu kampusu UJEP lze nalézt na odkaze http://cpto.ujep.cz/index.php