CBEO + skleník a fytotron

Hlavním sídlem katedry biologie je areál v ulici Za Válcovnou. K původnímu dolnímu křídlu stávající budovy s přilehlým skleníkem byla před cca 25 lety přistavěna horní část s velkou posluchárnou a dvěma laboratořemi pro výuku studentů. Kapacita těchto výukových prostor bohužel není dostatečná pro zajištění kvalitní individuální výuky studentů, zejména pak v prvních ročnících.

Z tohoto důvodu vedení katedry dlouhodobě usilovalo o možnost výstavby nové budovy v tomto areálu, která by posílila zázemí zejména pro výuku v oblasti botaniky, zoologie a mikrobiologie. To se podařilo díky financovanému projektu EU „Centrum přírodovědných a environmentálních oborů“ (2017-2019). Tento projekt s rozpočtem více jak 50 mil. Kč pokrývá výstavbu nové budovy (CBEO) a zároveň kompletní rekonstrukci „starého“ skleníku. V nové budově bude k dispozici přednáškový sál, velká vnitřní i venkovní výuková laboratoř, několik menších laboratoří pro diplomanty, kanceláře, sociální zázemí a klidová zóna pro studenty. Samozřejmostí je vybavení těchto prostor novou laboratorní technikou, mikroskopy a dalším zázemímPůvodní skleník bude kompletně zrekonstruován s cílem jeho využití v experimentální práci studentů a zaměstnanců katedry. Součástí rekonstrukce je i vybudování fytotronu pro řízenou kultivaci rostlin.

Katedra tak získá zcela novou infrastrukturu, která dosud nebyla k dispozici. Věříme, že i přes částečná omezení, která díky výstavbě nové infrastruktury v současnosti v areálu panují, se dlouholetá snaha zúročí a přinese významné zkvalitnění zázemí pro studenty i zaměstnance naší katedry.