Aktuality

27. 6. 2022

Letní škola katedry biologie cílí na děti i učitele

Pobyt mezi vzácnými rostlinami, celotáborová hra na záchranu zvířat i exkurze v ústecké ZOO čeká v srpnu na dětské účastníky přírodovědně laděného příměstského tábora katedry biologie Přírodovědecké fakulty UJEP. Zároveň s ním proběhne na katedře Letní...

24. 6. 2022

Naše motýlí louka skutečně láká motýly

Motýlí květnatá louka v Botanickém parku PřF UJEP Za Válcovnou skutečně láká motýly. V tomto týdnu jsme, za pomoci žáků 3. třídy ZŠ České mládeže, za 10 minut napočítali až 14 různých druhů motýlů a mnoho dalších druhů hmyzu. Hmyz lákají květy dvouděl...

22. 6. 2022

Promoce čeká 71 absolventů naší fakulty. Gratulujeme!

Na přelomu června a července získá vysokoškolský titul na 900 čerstvých absolventů Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Po dvouleté odmlce způsobené pandemií covid-19 se promoční ceremoniály vracejí do zaběhnutých kolejí a slavnostní okamžik př...

22. 6. 2022

Michal Varady zůstává ve vedení fakulty

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem zvolila svého děkana pro období let 2022–2026. Z aktuální volby zůstává na pozici vedení fakulty současný děkan PřF UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. Ze svého prvního funkčního o...

18. 6. 2022

Nové talenty vědy a výzkumu zabodovaly na konferenci UJEP

Konference studentů přírodovědných a technických programů STUDKON patří k tradičním akcím pořádaným na UJEP. Každoročně se zde představují studenti všech ročníků doktorských studií přírodovědecké fakulty (PřF) a fakulty životního prostředí (FŽP) a před...