Volby do AS PřF UJEP a AS UJEP – kandidátní listiny

Dovolujeme si Vám představit kandidáty do akademické komory (dále jen „AK“) a studentské komory (dále jen „SK“) Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS PřF UJEP“) a kandidáty na zástupce Přírodovědecké fakulty v AK a SK Akademického senátu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „AS UJEP“), kteří se ucházejí o přízeň členů akademické obce naší fakulty pro volební období 2020–2021 (AS PřF UJEP) a 2020–2022 (AS UJEP).

Kandidátní listina PřF UJEP pro volby do AK AS PřF UJEP (27. 11. 2019)
Kandidátní listina PřF UJEP pro volby do SK AS PřF UJEP (27. 11. 2019)
Kandidátní listiny za PřF UJEP pro volby do AK AS UJEP (27. 11. 2019)
Kandidátní listiny za PřF UJEP pro volby do SK AS UJEP (27. 11. 2019)

Životopisy – kandidáti do AK AS PřF UJEP
Životopisy – kandidáti do SK AS PřF UJEP
Životopisy – kandidáti do AK AS UJEP
Životopisy – kandidáti do SK AS UJEP

Předvolební shromáždění se bude konat 20. 11. 2019 od 14.00 hodin ve Velké aule (CA-NA).
Volby proběhnou ve středu dne 27. 11. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin (volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8) a řídí se Volebním řádem AS PřF UJEP a příkazem děkana č. 4/2019 (volby do AS PřF UJEP), resp. Volebním řádem AS UJEP (volby do AS UJEP)